Skip to content

Jonas Riisnes

Dagfinn Haugsdal

  I samband med feiringa av fredsjubileet vart det ofte understreka i media kva for ein stor innsats den norske handelsflåten gjorde under krigen. Det kom fram at England og dei allierte i ein periode var heilt avhengige av den norske tankflåten til oljetransport over Atlanteren… Read More »Dagfinn Haugsdal

  Pensjonisttreff på Solheim

   Det har vorte tradisjon i Mas­fjorden at alle tre pensjonistlaga i kommunen har eit fellesmøte i året. Ansvar for å arrangere dette går på omgang mellom dei tre laga som er: Nordbygda pensjonistlag vart skipa 27. april 1980 med Martinus Daae Børnes som formann. Første… Read More »Pensjonisttreff på Solheim

   August Rathke på gamle tomter

    I år var August Rathke 17.mai-talar på Matre. August Rathke, som sidan 1984 er byrettsjustitlarius i Bergen og i dag leiar av Ar­beiderpartiet si gruppe i fylkesting­et, har fleire krigsminner frå Masfjorden. I februar 1944 vart han etter­søkt av tyskarane etter at to mots­tandsfolk var… Read More »August Rathke på gamle tomter

    Matre i gamal og ny tid

     Ei lita bygd utan veg Frå dei eldste tider har det budd folk på Matre. Det viktigaste forhistoriske minne me har om busetnad i Masfjorden er Matrehola eller Storsetehilleren i Matredalen. Ved ei vitskapleg under­søking der i 1914 gjorde ein funn frå det  ein kallar… Read More »Matre i gamal og ny tid

     Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

     Nytt frå Bjørn West-muséet

      Bjørn West-muséet vart mellombels opna 23. august 1992, med utstilling i første høgda og med høve til å sjå video i andre høgda. Pr. l. no­vember hadde 750 personar vitja museet! Jonas Riisnes