Skip to content

Kraftutbygging

Store delar av Masfjorden er fjell, og når desse fjella ligg i eit av dei mest nedbørrike områda i landet vårt, så seier det seg sjølv at det her kjem til mykje vatn som skal ned frå fjella og ut i sjøen. Denslags kan ein utnytte til produksjon av elektrisk kraft, og Masfjorden har i løpet av det siste hundreåret etablert seg som ein viktig kraftkommune.

Artiklane nedunder fortel om ulike sider ved historia om kraftutbygginga i Masfjorden.