Skip to content

Fiske og fangst

Jordbruk har tradisjonelt vore viktigaste næringsvegen i Masfjorden. Men over det dyrka landet låg skogen og fjella med vatn og elvar, og framom låg fjorden – og havet.

Det er soleis ikkje underleg at fiske og fangst har spelt ei viktig rolle i matauk og som inntektskjelde. Artiklane nedanfor handlar om dette.