Skip to content

Forfattarar

Gjennom åra har vi hatt gleda av å publisere artiklar av mange forfattarar. Einskilde av desse har vore svært produktive, og har gitt mange bidrag. Andre har skrive eitt eller nokre få. Men alle har dei bidrege på sin måte, og vi er takksame for innsatsen deira.

Vi vil gi uttrykk for denne takksemda ved å lage eit oversyn over alle som har bidrege med artiklar som her er blitt lagt ut, med peikarar til artiklane dei har stått bak, anten ved å ha skrive artiklane sjølv, eller ved å vere heimelsmenn for andre som har skrive di.

Artiklane er ordna alfabetisk på forfattarane sine etternamn, og er fordelt på tre undersider:

Forfattarar A til H
Forfattarar I til L
Forfattarar M – Å

Du kan nå desse undersidene ved å peike og klikke på inndelingane som er attgitt over. Du kan også manøvrere deg mellom desse felta ved å nytte nummeret til undersidene, slik du ser det under.

Peik og klikk på feltet der namnet deira står, så kjem det fram ei liste med artiklane dei har skrive, og som er publisert her. Peikar og klikkar du ein gong til på feltet, lukkar lista seg, og det vert lettare å sjå etter andre forfattarar og det dei har skrive.

Pages: 1 2 3 4