Skip to content

Nytt frå Bjørn West-muséet

    Bjørn West-muséet vart mellombels opna 23. august 1992, med utstilling i første høgda og med høve til å sjå video i andre høgda. Pr. l. no­vember hadde 750 personar vitja museet!

    Jonas Riisnes