Skip to content

1993

Masfjordsong

  Tone: Du gamla, du fria. Eg elskar deg Masfjord, mi heimbygd so ven, med blånande fjell og grøne lider. Med fossande elvar og skogklædte grend, og øyar, vikar, sund og djupe fjordar. Ein vårdag i Masfjord, kor er han vel blid, når soli ho skin… Read More »Masfjordsong

  Skulhusvaskje

   Skulen, det er ikkje berre lærarar og elevar. Andre grupper er óg svært viktige for at skulen skal gå sin gang, og ikkje minst var det viktig med reinhald. Tilsetjingstilhøve og løn har ikkje alltid vore i ordna former som no, det vart gjerne lagt… Read More »Skulhusvaskje

   Sitat frå ein liksetel

    Før Masfjorden fekk eigen prest i 1877, måtte folk her ofte gravleggjast utan at pre­sten kunne kome frå Lindås. Dei som ville ha han til Sand­nes i eit slikt høve, laut koste skyssen sjølve. Det var då vanleg at presten eller ein an­nen skrivekyndig mann… Read More »Sitat frå ein liksetel

    Rapport frå Matredal

     Her var slikt eit vakkert og fredfullt land herinne i Matredal. Men så vart det klårt at her var det sand – og då var det mange som sprang alt dei Og arbeid vart sett i gang med graving og lasting dagen lang ( og… Read More »Rapport frå Matredal

     Minne frå skuletida

      Den som vil vere med ein tur attende til den skulen eg hugsar, lyt vere med meg heimatt i Haugsdalen, setja treskona av seg i gongen og fylgje meg opp på «norde lemmen». Det var der det føregjekk – på den tid: Rommet er bra… Read More »Minne frå skuletida

      Med fjorden som skuleveg

       Omtrent midt inne i Masfjorden, på nordsida, ligg garden Bergsvik. Med fjellet i ryggen, som vern mot nordavinden, og fjorden sør, ligg garden svært lunt og fint til. Sjølv om Bergs­vik er ein sokalla «einbølt» gard, var han rekna f or e n av dei… Read More »Med fjorden som skuleveg

       Matre i gamal og ny tid

        Ei lita bygd utan veg Frå dei eldste tider har det budd folk på Matre. Det viktigaste forhistoriske minne me har om busetnad i Masfjorden er Matrehola eller Storsetehilleren i Matredalen. Ved ei vitskapleg under­søking der i 1914 gjorde ein funn frå det  ein kallar… Read More »Matre i gamal og ny tid

        Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10