Skip to content

Eivind Kvinge

Livssoga til ein 91-åring

  Mannen heiter Alfred Einestrand, og kom til verda 14. april 1904, altso på sjølve flyttardag, som det heitte i dei tider. Det var på garden Einestrand, no gnr. 59 bnr.2 i Masfjorden før 1964, gnr. l bnr. 2 i Lindås. Foreldra var: Ola A. Einestrand,… Read More »Livssoga til ein 91-åring

  «Kongen i Stordalen»

   Ja, slik var tittelen på ei bok, skriven av den svenske forfattaren Leonhard Strømberg. Innhaldet i denne boka har på ymse vis gjeve meg assosiasjonar om den person­en eg her skal skriva om. Våren 1960 stod der ein liten notis i eit blad i Drammen,… Read More »«Kongen i Stordalen»

   Skulhusvaskje

    Skulen, det er ikkje berre lærarar og elevar. Andre grupper er óg svært viktige for at skulen skal gå sin gang, og ikkje minst var det viktig med reinhald. Tilsetjingstilhøve og løn har ikkje alltid vore i ordna former som no, det vart gjerne lagt… Read More »Skulhusvaskje

    Samferdsla i Masfjorden

     Her vert teke med kommu­nikasjonane så langt eg kan hugsa attende, og då fyrst og fremst frå mi eiga heimegrend. I min barndom gjekk all samferdsel føre seg berre på sjøen – dette ein kalla sjøverts forbindelse. Det var private båtreiarar som byrja med rute­trafikk… Read More »Samferdsla i Masfjorden