Skip to content

Songar og dikt

Kunsten å ete smalahove

  Melodi: Å kjøra vatten å kjøra ved Først tek du hove legg det på fat,og så med sikkert grep om kniventek du og deler opp denne mat,men først så får vi ta ein stiv ein. SKÅL!Først deler du det heile fint i to,går laus på… Read More »Kunsten å ete smalahove

  Advent for eldre

   Dagane før jul var så lange då me var små.Dagane før jul var så korte då åra voks på.No er me gamle, og roa er med oss dagleg.Me hastar ikkje, me gjer det me synest lagleg.Og likevel – ei indre forventning er her.Det er så… Read More »Advent for eldre

   Prolog

    Framført under 50-årsmarkeringa av Bjørn West, og opninga av Bjørn West-muséet, på Matre den 15. oktober 1994. Kjæraste konge og kjemper frå krigen, velkomen i berget  for bjørnar å takke. Høyr, fossen i fjellet for freden har tagna! Stille, stille skal sigeren minnast. I minnet… Read More »Prolog

    Bjørn West 1944 – 1945

     Bak tyske liner – bak minerad ljossløkt seig «Vigra» som best. Finnast her måtte ein skjulestad for kampgruppa kalla Bjørn West. Livbåten låra i haustkaldt hav med to av dei beste ombord. Grauttjukke gråskodda gøymsle gav for strandhogg i framand fjord. Ei kraftfull brumming, eit… Read More »Bjørn West 1944 – 1945

     Masfjordsong

      Tone: Du gamla, du fria. Eg elskar deg Masfjord, mi heimbygd so ven, med blånande fjell og grøne lider. Med fossande elvar og skogklædte grend, og øyar, vikar, sund og djupe fjordar. Ein vårdag i Masfjord, kor er han vel blid, når soli ho skin… Read More »Masfjordsong

      Skulhusvaskje

       Skulen, det er ikkje berre lærarar og elevar. Andre grupper er óg svært viktige for at skulen skal gå sin gang, og ikkje minst var det viktig med reinhald. Tilsetjingstilhøve og løn har ikkje alltid vore i ordna former som no, det vart gjerne lagt… Read More »Skulhusvaskje

       Rapport frå Matredal

        Her var slikt eit vakkert og fredfullt land herinne i Matredal. Men så vart det klårt at her var det sand – og då var det mange som sprang alt dei Og arbeid vart sett i gang med graving og lasting dagen lang ( og… Read More »Rapport frå Matredal

        Ei røyst frå grasrota

         Eit gamalt tun på ein gamal gard som ikkje lenger er det den var. Den vart plukka bete for bete i sund. Huset står att på ein liten grunn på skjelvande føter – og ventar bli revne opp med røter Fleire står fram og hevdar… Read More »Ei røyst frå grasrota

         Masfjordsong

          Masfjord, vår heimstad, du ligg her og drøymer,fagert du ligg under høgfjellets fotTankar om deg i vårt hjarta me gøymer,her hadde fedrene våre si rot.Lier og lundar, heimatt me stundar,når me er ute og reiser eit grann.Når vårsoli blenkjer, på deg me tenkjer,du er den… Read More »Masfjordsong