Skip to content

Prolog

  Framført under 50-årsmarkeringa av Bjørn West, og opninga av Bjørn West-muséet, på Matre den 15. oktober 1994.

  Kjæraste konge
  og kjemper frå krigen,
  velkomen i berget
   for bjørnar å takke.
  Høyr, fossen i fjellet
  for freden har tagna!
  Stille, stille
  skal sigeren minnast.

  I minnet me ser:
  menn som tok ut

  krefter slik kavande foss
  gjer i fjellet.
  Vilje og von

  om å vinne gav styrke i striden
  og fiendestormen.

  I minnet me ser:
  menn som vart kalla
  brått bort frå heimen,
  frå byar og bygder.
  Mødrer og systrer
  visste så lite.
  Vener og kjenningar
  vondt berre venta
  .

  Kvar var dei?
  Kven tente del no?
  Var tankar som tidvis
  trengde seg på.
  Fly over fjella
  soldatskip i fjøra,
  var vonde varsel
  for dei som var heime.

  Verst var våren
  uvissa rodde.
  Ville fienden
  mennene finne?
  I trasige netter
  og timar tunge
  hjarta heime
  for bjørnane banka.

  Her under hær-fjellet
  Fienden fann
  heimar med småbarn
  som hustruer hegna,

  det dundra på dører
  del truga med døden,
  dei brende bu
  for bjørnar å hemne.

  Ta imot tyskaren
  tole og teie
  vart striden for folk
  under bjørnefjella..
  Ottast og alltid,
  alltid ense på argskap,
  slik var bodet
  for bjørnar å berge

  Grunn til å gråte
  fekk mang ein god granne,
  tyngst var taket
  då kampen tok til.
  Men sorg skal stillast
  og suter batne
  når krigar og kvinne
  slår kreftene saman.

  Stridast med sverd
  som soldaten med styrke,
  eller ottast og tole
  — slik skal vel all strid delast — fito.
  Kampen med våpen
  og kampen med viljen
  er krefter som alltid
  skal haldast thop.

  Hugsar de Egil,
  den stridslystne skalden,
  h
  ærmann og meister
  med boge og sverd ?
  Så misste han Bodvar
  han makta’kje leve.
  Tole og teie vart tyngst
  for den kjempa.

  «Kunne med sverd,»
   sukka stridsmannen Egil
  «med sorga eg stride,
  då skulle Æge
  ei uferd få.»
  Mot storm og hav
  han med våpen ville,
  makta’kje sorga på anna vis.

  Ikkje hadde Egil

  avl imot Æge,

  den fienden beit ikkje
  sverdet hans på.
  Mismodig
  stridsmannen stengde seg inne,
  svolten
  skulle f
  å ta han.

  Men Tordis kom til han,
   trufast og tagal,
  gjekk inn i striden
  som sverdmannen skydde.
  Listig lyfte ho drikkehornet
  kj
  ærleg mot krigarens
  livlause lepper.

  Då all kraft var borte
  fr
  å krigarkroppen,
  gav Tordis han livet
  med nærande tolmod.
  Tole og teie
  det kunne Tordis
  då sverdet svikta
  i sorg.

  Egil og Tordis,
  v
  åpen og vilje,
  ulike krefter bunde i hop,
  ulike krefter som
  kjempa for livet,
  som bj
  ørnar i fjellet
  og folket i bygda.

  Bygda og bjørnane
  bunde i saman
  i striden for freden

  da fienden fór her.
  Fossen frå fjellet

  bunde i berget
  har stilna i minnet om
  veldige krefter i krigar og kvinne !

  Djupt inni berget
  sit kongen med bjørnar.
  Bygda har bede dykk hit
  for å minnast.
  Stilla skal tale
  om tolmod og truskap

  krefter i krigen
  for freden

  Høyr, Herre Konge,
  kor kreftene tek!

  Sjå, alle bjørnar,
  kva krefter  vi har!

  Erna Osland