Skip to content

Bjørn West 1944 – 1945

  Bak tyske liner – bak minerad
  ljossløkt seig «Vigra» som best.
  Finnast her måtte ein skjulestad
  for kampgruppa kalla Bjørn West.

  Livbåten låra i haustkaldt hav
  med to av dei beste ombord.
  Grauttjukke gråskodda gøymsle gav
  for strandhogg i framand fjord.

  Ei kraftfull brumming, eit «lukke til»
  frå «Vigra» som stemde mot vest.
  Ei hand mot huva, eit velfarssmil —
  og borte var framand gjest

  Snart landskuggen rådde der karane fór
  på leit etter steinsett stø.
  To rundbøygde ryggar i taktfast ror
  for – «livet er meir enn brød».

  Ved stormvaska svaberg – eit gråna naust
  stod lutte mot lyngkledd knaus.
  To lingekarar i regntung haust
  tok lasta frå livbåten laus.

  Lågmelt dei lydde når båra braut
  og bylja slo tanggrodd stein.
  Augo saumfor kvar ting som flaut
  – og mørkret bar regntung grein.

  I mørklagt stove på Midtbø gard
  med rifler og ryggsekk sto spent
  to fåmælte karar som venta svar
  og hjelp ifrå den som var kjent.

  Midtbømannen gav hjelpa dei trong
  – snøgt måtte løynast kvart spor.
  Stein vart lasta i midtrom og rong,
  og livbåten søkt i fjord.

  Mens stjerner blinka i klårverskveld
  gjekk melding til vener i vest:
  «Våpen – og klede som varme held
  er det som vi saknar mest».

  Ei salryggja sæter – ei høyløe grå
  gav ly for kvar heimefrontmann,
  og snart det sprudest at folk var å sjå
  på skitur med våpen i hand.

  Fiendemakta med «ris bak speil»
  truga med terror og tvang,
  men norske gutar med hugen heil
  fann veg i sæterbu trang.

  Frå grønkledd Gestapo dei flydde
  mot fjella i Hordaland – nord
  til folka der passordet lydde
  til fridom for ven og for bror.

  Når kveldsmørkret kraup kringom knaus,
  når skodda låg lågt i li
  når snødrev og hagl i isvind fraus
   då sleit våre menn på ski.

  I måneljos natt dei venta dropp
  med utstyr, våpen og mat,
  for talet auka i Risnes» tropp.
  Det ofte var tome fat.

  Ein vårdag vakna i førtifem
  mens snøkledd låg fjell og fly.
  Til fridom og fred stod døra på klem
  for folket i bygd og by.

  Mot fiendemakt, mot terror, for fred
  vår unge soldat stod vakt.
  På den som’kje våpen kan leggja ned
  dei største bører er lagt.

  Det small over Klaven frå kvitkledd kar,
  det rauk frå ei pipe bak stein,
  mens sola gylte dei mange far
  og vassdropen draup ifrå grein.

  Til oss dei fridom – med livet gav
  for Noreg, for flagget, for oss.
  Vi ropar det ut over land og hav:
  «Dei møtte terror med tross!»

  Stordalen ligg der i sogeglans
  ventar på granne og gjest.
  Det alltid er festa ein minnekrans
  til soger og segn om Bjørn West.

  På minnedagen for femti år
  av ufredens siste akt:
  Om krig og ufred oss atter når
  for fridom vi alltid står vakt!

  Oktober 1994
  Johannes Hope