Skip to content

1992

Soga om Stordalen

  Frå gamle «segner» sies det at før svartedauen var det en stor bygd her rundt Stordals-vatnet, men at ingen mennesker overlevet. Her er mange navn som vitner om bosetting: slike som Mustangen, Husebotten og Dusinvoll. På Treet kan en finne grunnmurer med inngjerder for eiendommer.… Read More »Soga om Stordalen

  Småbondesamfunn i avvikling

   Som mange andre fjordbyg­der på Vestlandet har óg Mas­fjorden hatt mange små gardsbruk. Nokon vil vel seie at dei fleste bruka i Masfjorden kjem inn under kategorien «små­bruk» . Men heilt fram til 1950-åra var dei fleste av desse gar­dane drivne, og det budde folk… Read More »Småbondesamfunn i avvikling

   Samferdsla i Masfjorden

    Her vert teke med kommu­nikasjonane så langt eg kan hugsa attende, og då fyrst og fremst frå mi eiga heimegrend. I min barndom gjekk all samferdsel føre seg berre på sjøen – dette ein kalla sjøverts forbindelse. Det var private båtreiarar som byrja med rute­trafikk… Read More »Samferdsla i Masfjorden

    Nytt frå Bjørn West-muséet

     Bjørn West-muséet vart mellombels opna 23. august 1992, med utstilling i første høgda og med høve til å sjå video i andre høgda. Pr. l. no­vember hadde 750 personar vitja museet! Jonas Riisnes

     Me fekk det høgt og fritt

      Denne setninga frå «Gud signe Noregs land» høver få stader betre enn på Stallane. Garden ligg omtrent midtvegs mellom ytre og indre Masfjor­den opp mot fjellet ovanfor Eikemo. Dette var Eikemosætra frå først av, men i 1798 vart garden «oppteken som plass», fortel Masfjordboka, B… Read More »Me fekk det høgt og fritt

      Masfjordsong

       Masfjord, vår heimstad, du ligg her og drøymer,fagert du ligg under høgfjellets fotTankar om deg i vårt hjarta me gøymer,her hadde fedrene våre si rot.Lier og lundar, heimatt me stundar,når me er ute og reiser eit grann.Når vårsoli blenkjer, på deg me tenkjer,du er den… Read More »Masfjordsong