Skip to content

1991

Stølsferd med geiter

  Me hadde mange geiter heime om vinteren, men om sommaren reiste me til seters for å koka geitost. I siste delen av mai var det nok mat i fjellet åt geitene. Dei er flinke til å klive i bratte lier og fjellsider der snøen fer… Read More »Stølsferd med geiter

  Seterdrift i Masfjorden

   Fjellviddene har alltid vore eit viktig ressursgrunnlag for folket i Masfjorden. Dei var med og ga masfjordingane ei økonomisk sikring som øykommunane vanta. Utnyttingsgraden av desse res­sursane var størst på den tida seter­drifta nådde sitt høgdepunkt. Det var i første halvdel av 1700-talet at einskilde… Read More »Seterdrift i Masfjorden

   Ordtøkje frå Masfjorden

    Desse ordtøkja er henta frå bygdeboka «Fjon eller Mas­fjorden» som kom ut i 1924, skriven av sokneprest Torbjørn Frølich, som var sokneprest i Masfjorden i 11 år, frå 1881 til 1892. Masfjorden var nyleg (1887) utskilt frå Lindås og vorte eige herad. «Frølichboka», som ho… Read More »Ordtøkje frå Masfjorden

    Namngjeving i Masfjorden

     Namngjeving har det gjenn­om tidene alltid vore. Ei enkel hending kan ha vore bakgrunnen for eit stadnamn. Frå den tid me budde i lærarbustaden på Solheim skule, gav borna våre namn til ein stein nede i Solheimdalen. Steinen vart heitande Trædalssteinen. No er steinen borte.… Read More »Namngjeving i Masfjorden

     Masfjordsongen

      – tileigna syskinringen – Då Gud skapte verdi – han skapte og deg du Masfjord – mi heimbygd – meg kjærast um burte eg fara – lell hugen den dreg til Masfjord – for du er meg nærast av alle dei Noriges bygder i rad… Read More »Masfjordsongen

      Masfjorden mållag 100 år

       «Masfjorden målleselag vart skipa året 1892 etter upptak av stud. theol. Halvard Kvamsdal ved ei festleg tilstelling på Hosteland i joli det året Lagsskatten vart sett til l kr for året, og for desse pengane vart det kjøpt bøker på nynorsk av Vinje, Garborg, Jens… Read More »Masfjorden mållag 100 år