Skip to content

Or minneboka til ei seterjente

  Når våren den komen er
  Med gras og blom og bær
  då brenn det ein lengt so varm
  djupt i min unge barm

  Den lengten den ulmar tidt
  og aldri eg blir den kvitt
  den hugen min dreg so blidt
  mot fjellet og setra den fer

  Den staden vart meg
  so kjend og kjær
  eg minnest alle
  gilde stunder der
  i helg og yrke,
  ved dag og seine kveld
  i skodderegn og solgulls stråle-eld

  Eg kjenner meg yrog glad
  snart skal eg til fjells få dra
  snart slepp eg or dalen trong
  og sullar sæl ein song

  Der uppe ved sumartid
  med fuglar dei syng ilid
  og himlen er blå og blid
  eg trallar dei gladaste kvad

  No eg atter komen er
  på solfagre støler her
  eg kjenner det alt so vel
  her trivst eg yrog sær
  alt er som det var i fjor
  høyr fuglar dei syng i kor

  Ja, her på stølen
  kan du tru er gildt
  ein draumstill kveld
  når soli smiler mildt
  Eg kjenner på slik hug
  so mang ein gong
  til tolka all mi glede
  ut i song

  For songen den lyfter gjer
  tanken på venger ber
  frier frå kav og sut
  so fritt yver tind og nut
  Leikand i himmelrand
  med sola den glør i brand
  stanar til sist hjå han
  som hev blitt meg so kjær

  Forfattar ukjend