Skip to content

Masfjordsongen

  – tileigna syskinringen –

  Då Gud skapte verdi – han skapte og deg
  du Masfjord – mi heimbygd – meg kjærast
  um burte eg fara – lell hugen den dreg
  til Masfjord – for du er meg nærast
  av alle dei Noriges bygder i rad
  og ikkje eg såg nokon venare stad
  kvar enn eg i verdi hev fare.

  Ja, Masfjord, kvar sambygding elska deg må
  som er utav Masfjordætt runne
  du kallar og lokkar oss heimatt å sjå
  om andre stad plass me hev funne
  for staden der heime hjå mor og hjå far
  den gildaste staden i verdi det var
  um enn me frå Masfjord laut fare.

  På heimlege tufter der Masfjord me såg
  alt frå me som born kunne minnast
  og bygdi sin fagerdom stemde oss fjåg:
  skal tru noko venar kan finnast
  enn Masfjord med skogkledde lider og fjell
  i solglans so bjarte frå morgon til kvell
  mens fuglesong tona frå lunda.

  Ja, Masfjord, vår heimbygd – me minnest so vel
  av dine kan ingen deg gløyma
  i heimen – i kyrkja så tidt me var sæl
  då livskjelda til oss fekk strøyma
  og nøra den heilage livstrongen vår
  dei minni skal leva – og faste dei står
  på grunnar som aldri kan svikta.

  Kvar ting i naturi som, Masfjord; du gav
  som Herren so raust let deg syna
  kvart tre og kvar runne, kvar blome på grav
  Guds herlegdom rett fekk me skyna
  i alt det du Masfjord av fagert bar fram
  og ikkje du heimbygd har gjort deg til skam
  for Gud heve skapt deg til æra.

  Forfattar ikkje kjend