Skip to content

Rune Garmann

Prosjekt Øystemma

  Dei som har reist med bil ut mot Arekletten, har sikkert lagt merke til den store myrlendte flaten midt inne på Halsøy. Dette er Øystemma. At det er ei stemme her, er det kanskje ikkje så mange som har lagt merke til – dei to… Read More »Prosjekt Øystemma

  Pages: 1 2

  Om fredsjubiléet

   Dette året har vore prega av mange jubileum – det jubiléet som utvilsamt har vore tydlegast markert av media, er femtiårsminnet for avslutninga av andre verdskrigen. Det er sjølvsagt at dette også vart markert i Masfjorden, ikkje minst av di Bjørn West-basen i fjella våre… Read More »Om fredsjubiléet

   Pages: 1 2

   I morgon er i dag i går

    Bak denne noko underlege overskrifta skjular det seg eit enkelt faktum : Alt historisk stoff – som til dømes denne boka inneheld mykje av – har ein gong vore samtidskunns­kap. Dei som skriv eller fortel det som står her, har som re­gel sjølve opplevd det… Read More »I morgon er i dag i går