Skip to content

Malena Matre

Rapport frå Matredal

    Her var slikt eit vakkert og fredfullt land herinne i Matredal. Men så vart det klårt at her var det sand – og då var det mange som sprang alt dei Og arbeid vart sett i gang med graving og lasting dagen lang ( og… Read More »Rapport frå Matredal

    Ei røyst frå grasrota

      Eit gamalt tun på ein gamal gard som ikkje lenger er det den var. Den vart plukka bete for bete i sund. Huset står att på ein liten grunn på skjelvande føter – og ventar bli revne opp med røter Fleire står fram og hevdar… Read More »Ei røyst frå grasrota