Skip to content

Lars Gunnar Lie

Gamle setrar i ny bruk

    Der, nedanfor oss låg Nordkvingesetrane – raudfarga stølshus med kvite lister. Ja, dei passa så godt til kvarandre at ein følte at ein ikkje kunne ta bort ei einaste stølsbu utan at det gjekk ut over heilskapen. Me hadde no ikkje tenkt oss på stølsbesøk,… Read More »Gamle setrar i ny bruk