Skip to content

Johannes Hope

Bjørn West 1944 – 1945

    Bak tyske liner – bak minerad ljossløkt seig «Vigra» som best. Finnast her måtte ein skjulestad for kampgruppa kalla Bjørn West. Livbåten låra i haustkaldt hav med to av dei beste ombord. Grauttjukke gråskodda gøymsle gav for strandhogg i framand fjord. Ei kraftfull brumming, eit… Read More »Bjørn West 1944 – 1945