Skip to content

Åslaug Matre

Kringlebotten gard

    Den som ferdast inne i ville fjellet vil vel undra seg om dei brått kjem over far etter folk frå gamal tid. Radt fram til midten av 1940-åra var eit handfast far etter dei som hadde levt her inne. Eit liv i nøysomheit som dei… Read More »Kringlebotten gard