Skip to content

Floristiske reiser i Masfjorden 1909 – 1910

  I arbeidet med Miljø- og naturressursprogrammet kom jeg over «kladden» til noen gamle botaniske rapporter fra 1909 — 1910 som en herredsgartner Torkel Lillefosse hadde skrevet, etter å ha fartet rundt i kommunen.

  Masfjorden kommune har gjort rapportene leselig ved at kommunen har gitt økonomisk støtte for å få disse renskrevet av UiB.

  Lillefosse kom første gang til Masfjorden 3. juli 1909 med dampbåten «Lindås». Han bodde privat etter hvert som han forflyttet seg i kommunen og det er tydelig at han ble tatt vel imot, og at ryktene om hans tilstedeværelse spredte seg. Han fikk mange gode kontakter. Torkel Lillefosse fikk med seg det meste av Masfjorden, selv om han ikke var over alt: frå Risnes til Hosteland og oppover til Kvamsdalsvatnet. Mens han bodde på Sandnes fikk han også med seg Andvik. Reiste til Solheim og Matre, og tok turen til Kringlebotn via Tverberg – Haukeland – Litlematrestølen. Var også innom Fossen.

  Selv om dette er en botanisk rapport så er det også lokalhistoriske perler å finne, som f.eks. at sønnen til Henrik Kringlebotn kunne opplyse at på Fossen skulle det avholdes et kristelig kretsmøte, det første i sitt slag, og det skulle han gå og være med på.

  Men det er botanikk det handler om for det meste. Det vil bli for langt å gå i dybden i rapporten, men noen smakebiter skal dere få: lerketreet er innført i Masfjorden. Erik Breimyr kunne fortelle at en kaptein Prahl innførte dette treet til Masfjorden rundt 1870. Det ble plantet første gang i Bergsvik, men også lerketrærne på Matre skrev seg frå den tid. I Kringelebotn var det et 6,5 m høvt grantre. Det var hentet i Modalen sånn rundt 1880. Ved Frøyset fant han hvitblomstrende blåklokker.                 

  Rapporten inneholder mange interessante opplysninger. Det som kanskje er mest interessant i dag er om disse plantene som han beskriver, fremdeles er i området? Har de spredd seg? Har de forsvunnet? Dersom det har skjedd forandringer, hvorfor ? Skolen har sagt seg interessert i å være med på et prosjekt der vi skal se nettopp på dette, så får vi se etterhvert hva vi får til.

  Skulle noen være interessert i rapporten, så kan de kontakte undertegnede. Men jeg må ta noen kroner for den ( kopiering / porto ) kr 25,-.

  Tore Svendsen