Skip to content

Den gamle døypefonten

    Denne døypefonten kom til Bergens museum i 1885, men er langt eldre. Truleg er han laga ein gong i det trettande hundreåret.

    Det er berre sjølve fontskåla som er teken vare på. Stilk og fot er forsvunnen. Men forma på skåla er svært uvanleg og interessant: Veggane i skåla er tunne og fint hogne, og med ein svakt konveks form. Langs kantane er det ei flat, dekorativ dobbeltime.

    Sannsynlegvis er fonten for­ma slik med forarbeiding i tre som førebilete.

    Jonas Riisnes